Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Dzień Krajobrazu


Obszar Nadleśnictwa Lwówek Śląski charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, występowaniem wielu gatunków roślin i zwierząt oraz wyjątkowych miejsc o charakterze przyrodniczo – kulturowym. Wszystkie cechy tego regionu dają możliwość poznania przyrody z bliska, co wpływa na efektywniejsze przyswajanie wiedzy przez dzieci.

Biorąc pod uwagę, iż woda jest integralnym składnikiem tego krajobrazu, a jej znaczenie  w krajobrazie nigdy wcześniej nie było tak istotne, jak w obliczu coraz bardziej uszczuplających się zasobów, w ramach tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu wzięliśmy udział w edukacyjnej wyprawie przyrodniczej nad Zaporę Pilchowicką.
 A wszystko po to, by nasi uczniowie zwiększyli wiedzę odnośnie roli wody w kształtowaniu i funkcjonowaniu krajobrazu. W dniu 23 października br. grupa 92 uczniów lubańskiej „Jedynki” wraz z opiekunami wyruszyła
 na wycieczkę przyrodniczą.

Celem naszej wyprawy było przybliżenie uczniom wiedzy na temat krajobrazu, w tym procesów, które wpływają
 na jego kształt, funkcji jakie pełni oraz występujących w nim zagrożeń. Tematem przewodnim tegorocznego spaceru krajobrazowego był właśnie krajobraz, a hasłem spotkania – występująca w nim woda. O wszystkim opowiadali
 nam leśnicy z Nadleśnictwa Lwówek Śląski. Pod ich opieką dzieci przeżyły wspaniałą lekcję przyrody na świeżym powietrzu. Ta wspaniała wyprawa dostarczyła młodym przyrodnikom wielu wrażeń i ciekawych spostrzeżeń przyrodniczych. Dziękujemy RCCE w Lubaniu za zorganizowanie niezwykle ciekawej inicjatywy przyrodniczej.

I.S.


   
 
 
 
 
 
 


© Daniel R. Kucharczyk 2019