Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Elitarny
certyfikat
dla naszej
szkoły


Od 15 lat należymy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia - właśnie po raz kolejny odebraliśmy certyfikat. To elitarne grono stowarzysza 46 placówek oświatowych z całego województwa. To dużo czy mało? Wystarczy zestawić wynik z liczbą szkół podstawowych, średnich oraz liczbą przedszkoli na Dolnym Śląsku. Czujemy się wyróżnieni. 

Piękna uroczystość odbyła się 13 listopada 2019 r. we Wrocławiu, podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z Zakresu Wspierania Uzdolnień, której celem było popularyzowanie idei Systemu, wymiana doświadczeń oraz przykładów dobrych praktyk w dziedzinie wspierania uzdolnień. Dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół mogli spotkać się z przedstawicielami środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, a także delegacjami instytucji oświatowych Rosji, Czech, Niemiec, Gruzji i Islandii. Wysłuchali niezwykle ciekawych wykładów, koncertu
 w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia we Wrocławiu, obejrzeli wystawę rzeźb art. Piotra Butkiewicza i jego wychowanków. Na szczególną uwagę zasługiwały warsztaty w komnatach kompetencji przyszłości. Otwartość na zmiany, entuzjazm i zaangażowanie obecnych na konferencji dolnośląskich nauczycieli zdaje się potwierdzać słowa konsultantów DODN, którzy w „Obliczach Edukacji” napisali:

 Nie ulega wątpliwości, że […] jakość usług edukacyjnych szkół należących do DSSWU jest w dużej mierze wynikiem postawy kadry pedagogicznej, która nastawiona jest na ciągłe doskonalenie swoich kompetencji zawodowych.

Mamy nadzieję, że nie tylko my, ale i mieszkańcy Lubania, który promujemy, są z nas dumni.

T.B.
 

© Daniel R. Kucharczyk 2019