Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Po finałach
zDolnego Ślązaczka

 

Zakończyły się tegoroczne zmagania uczniów w konkursie zDolny Ślązaczek organizowanym pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

A było o co walczyć. Laureat, w myśl regulaminu, zyskuje:

·         najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z których uczeń otrzymał tytuł laureata konkursu zDolny Ślązaczek,

·         zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ośmioklasisty, a w przypadku języka obcego nowożytnego –z części trzeciej tego egzaminu,

·         przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W szranki z zadaniami finałowymi zDolnego Ślązaczka stanęło w tym roku szkolnym czworo uczniów naszej szkoły.

Etap wojewódzki z języka angielskiego składał się z dwóch części. Wśród 95 osób, które przystąpiły w dniu 14 stycznia 2019 roku do części pisemnej, znaleźli się Bartosz Kosler z klasy VIII c oraz Filip Surdyk z klasy VII a – uczniowie pani  J. Gołąbkiewiczi i p. J. Tumilewicz.

Bartosz zakończył swoje zmagania konkursowe na tym etapie i uzyskał tytuł finalisty. Filip zakwalifikował się do części ustnej i zdobył zaszczytne miano laureata IV Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego zDolny Ślązaczek i już zapewnił sobie maksymalną liczbę punktów ze sprawdzianu z języka angielskiego w klasie ósmej!

13 lutego 2019 roku odbył się finał konkursu polonistycznego, w którym uczestniczyły Małgorzata Brodawka z klasy VIII a i Aleksandra Karłowska z klasy VII b.przygotowywane przez p. J. Dziędziołę i p. T. Bużantowicz. Uczennice zostały finalistkami konkursu.

WSZYSTKIM BARDZO GRATULUJEMY!!! TO OLBRZYMI SUKCES!!!

JESTEŚMY Z WAS DUMNI!!!

J.D.


 

© Daniel R. Kucharczyk 2019