Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Wyniki po pierwszym
etapie

 

W październiku uczniowie naszej szkoły brali udział w szkolnych eliminacjach przedmiotowych zDolnego Ślązaczka (klasy IV-VIII) i zDolnego Ślązaka (oddziały gimnazjalne). Były to szkolne etapy konkursu organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konkursy te są regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów na poziomie szkoły,
powiatu i wojew
ództwa dolnośląskiego. Jaki jest ich cel? Przede wszystkim rozpoznanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, rozbudzenie zainteresowań oraz wdrażanie do samokształcenia czy doskonalenia umiejętności kluczowych
i ponadprzedmiotowych.

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas eliminacji szkolnych, wezmą udział w etapach powiatowych.
Wśr
ód nich są:

Brankowski Maciej (zDolny Ślązak) – j. angielski (21 punktów) nauczyciel przygotowujący:
J. Gołąbkiewicz

Brodawka Małgorzata (zDolny Ślązaczek) – j. polski (16 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Tamara Bużantowicz

Brodawka Małgorzata (zDolny Ślązaczek) – matematyka (11 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Justyna W
ójcik

Cybulska Katarzyna (zDolny Ślązaczek) – j. polski (18 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Tamara Bużantowicz

Furmaniak Paulina (zDolny Ślązak) - matematyka-fizyka (20 punktów) - nauczyciel przygotowujący:
D. Kucharczyk

Grubizna Filip (zDolny Ślązaczek) – matematyka (10 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Agnieszka Patron

Kadej Kinga (zDolny Ślązaczek) – matematyka (10 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Katarzyna Zając

Karłowska Aleksandra (zDolny Ślązaczek) – j. polski (16 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Jolanta Dziędzioła

Konat Laura (zDolny Ślązaczek) – j. polski (16 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Tamara Bużantowicz

Kosler Bartosz (zDolny Ślązaczek) – j. angielski (33 punkty) nauczyciel przygotowujący:
J. Gołąbkiewicz

Łajs Amelia (zDolny Ślązak) - matematyka-fizyka (20 punktów) - nauczyciel przygotowujący:
J. W
ójcik

Mażul Alan (zDolny Ślązaczek) – j. polski (17 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Iwona Smolińska

Mażul Alan (zDolny Ślązaczek) – j. angielski (30 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Justyna Gołąbkiewicz

Merta Amelia (zDolny Ślązaczek) – j. polski (17 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Tamara Bużantowicz

Orlik Kornelia (zDolny Ślązaczek) – j. polski (17 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Tamara Bużantowicz

Połetek Mikołaj (zDolny Ślązaczek) – j. angielski (30 punktów) nauczyciel przygotowujący:
J. Gołąbkiewicz

Surdyk Filip (zDolny Ślązaczek) – j. angielski (28 punktó) nauczyciel przygotowujący:
J. Tumilewicz

Wieczorek Zuzanna (zDolny Ślązaczek) – matematyka (10 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Justyna W
ójcik

Wieczorek Tomasz (zDolny Ślązaczek) – j. polski (16 punktów) nauczyciel przygotowujący:
Tamara Bużantowicz

Wójcik Mateusz (zDolny Ślązaczek) – j. angielski (28 punktów) nauczyciel przygotowujący:
J. Gołąbkiewicz

Wojewoda Michał (zDolny Ślązaczek) – j. angielski (29 punktów) nauczyciel przygotowujący:
J. Gołąbkiewicz

Żyłka Liliana (zDolny Ślązak) - j. angielski (21 punktów) nauczyciel przygotowujący:
J. Gołąbkiewicz.

Życzymy dalszych sukcesów podczas etapów powiatowych, a te już w listopadzie!

I.S.

© Daniel R. Kucharczyk 2018