Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

 

Spacer
"Szlakiem Wygasłych Wulkanów"

 

Dnia 11.10.2018r do 25.10.2018r. uczniowie naszej szkoły w kilku grupach  po raz czwarty uczestniczyli
w panelowych zajęciach ogólnopolskiej akcji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu  pt. ,,Dzień Krajobrazu”, który to dzień przypada na 20 października i obchodzony jest od 2015 roku.

Lubań ma niezwykły krajobraz powulkaniczny. Wyjątkowe walory tego krajobrazu i piękno przyrody nieożywionej  pokazała i opowiedziała o nich pani Beata Myśliwiec (autorka przewodnika dydaktycznego ,,Szlakiem Wygasłych Wulkanów), która na te dni z dyrektora szkoły przemieniła się w przewodnika w wędrówce po najbliższej okolicy szkoły – Parku na Kamiennej Górze. Dla uczniów takie zwykłe miejsca w zasięgu wzroku,  okazały się  takie ,,Niezwykłe”, skrywające tajemnice, pochodzące z głębi Ziemi.
Drugim przewodnikiem była pani Agnieszka Wierzbicka  - kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, która poprowadziła uczniów ,,Szlakiem Pomników Przyrody Ożywionej” i opowiadała o drzewach pomnikowych: jesionach, bukach, dębach szypułkowych, klonach i wielu innych, które upiększają krajobraz powulkanicznych form.

Na punkcie widokowym (południowy stok Parku na Kamiennej Górze) uczniowie na nowo odkrywali piękno krajobrazu Pogórza Izerskiego  i  form skalnych w postaci wychodni bazaltowych znajdujących się  - o czym
nie każdy wie - w okolicy Lubania.

Natomiast w kociołku bazaltowym (wyrobisko) uczniowie rozpoznawali rodzaje jego słupowej budowy.
Niczym detektywi tropili i poszukiwali wskaźników zjawisk zachodzących tu i teraz w przyrodzie. Z powodzeniem rozpoznawali i nazywali skutki: erozji, wietrzenia, ruchów masowych, spływów powierzchniowych popiołów wulkanicznych i lapilli - tych przyrodniczych rabusiów.

Spacer okazał się niezwykłą lekcją,  którą uczniowie zaliczyli na szóstkę, wykazując się: umiejętnością czytania mapy, kreatywnością, spostrzegawczością, dociekliwością, zwłaszcza, że atmosferze nauki towarzyszyła świetna zabawa.

Podsumowaniem zajęć było wykazanie się wiedzą przyrodniczą i antropogeniczną zdobytą w czasie spaceru: znajomością cech krajobrazu naszej okolicy i  wymienienie budowli wykonanych z bazaltu . Młodzi odkrywcy poradzili sobie  z zadaniem znakomicie, wskazując m.in.: Basztę Bracką, Dom Solny, mury obronne, ogrodzenia
i podmurówki wielu domów w Lubaniu . Nie w jednym zaszczepiła się żyłka podróżnika, przewodnika i badacza.

Nie może być większej nagrody dla prowadzących niż zadowolenie uczestników, zdobyta przez nich wiedza i słowa jednego z uczniów:
,,Dziś z klasą – jutro z rodzinką – będę przewodnikiem rodzinnych spacerów.”

Oczywiście po naszej urokliwej Małej Ojczyźnie! Chwaląc piękno walorów przyrodniczych najbliższej okolicy szkoły, można także czcić Niepodległą Ojczyznę!

B.M.

Zdjęcia w naszej galerii

 

© Daniel R. Kucharczyk 2018