Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Stypendium
Burmistrza Miasta
Lubań

 

We wrześniu nasi uczniowie uczestniczyli w uroczystości wręczenia stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom
z Gminy Miejskiej Lubań w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu
Gminy Miejskiej Lubań”. Celem programu było wspieranie uzdolnionych uczniów w rozmaitych dziedzinach edukacji, motywowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów skierowany był do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Miejskiej Lubań. Jaki był tryb przyznawania takich wyróżnień?
Otóż stypendium przyznawane było za wyniki w nauce uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej, którzy spełnili następujące kryterium: w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią z ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych
co najmniej 5,60, z kolei uczniom gimnazjum - co najmniej 5,40.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że wśród grupy 35 stypendystów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Lubań 20 uczniów naszej szkoły uzyskało takie nagrody.

Wszystkim stypendystom lubańskich szkół podstawowych wręczone zostały wyróżnienia przez Burmistrza Miasta Lubań Arkadiusza Słowińskiego za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2017/2018.
Każdy z 35-ciu uczniów otrzymał po 250 zł. Burmistrz gorąco gratulował młodym lubanianinom,
którzy swoją ciężką pracą i doskonałym umiejętnościom w roku szkolnym 2017/2018 w szczególny sposób
zasłużyli na to wyróżnienie.
Przyznano je następującym uczniom:

1. Mai Łyp (IV a) – śr. 5,73
2. Hubertowi Grzybowskiemu (IV b) – śr. 5,64
3. Amelii Bil (IV c) – śr. 5,81
4. Idze Szymańskiej (IV c) – śr. 5,81
5. Hannie Kicule (IV d) – śr. 5,91
6. Martynie Karłowskiej (IV d) – śr. 5,73
7. Mateuszowi Wereszczyńskiemu (IV d) – śr. 5,73
8. Wiktorii Ałykow (IV d) – śr. 5,64
9. Julii Majewicz (V a) – śr. – 5,82
10. Karolinie Najwer (VI a) – śr. 6.00
11. Marii Tchórz (VI a) –śr. 6,00
12. Aleksandrze Karłowskiej (VI a) – śr. 5,82
13. Marcelinie Królikowskiej (VI b) – śr. 5,64
14. Natalii Furmaniak (II b gimn.) – śr. 5,60
15. Paulinie Furmaniak (II b gimn.) – śr. 5,40
16. Oliwii Janik (II b gimn.) – śr. 5,40
17. Martynie Mazur (III a gimn.) – śr. 5,67
18. Martynie Halczuk (III a gimn.) – śr. 5,44
19. Marii Kliś (III b gimn.) – śr. 5,67
20. Krystianowi Gryglewiczowi (III d gimn.) – śr. 5,67

W imieniu Burmistrza i Dyrekcji Szkoły gratulujemy wszystkim stypendystom oraz ich rodzicom i opiekunom,
a także nauczycielom, gdyż jest to Wasz wspólny sukces. Warto inwestować w młodzież!
Stypendystom życzymy dalszych sukcesów!

I.S. 
   

© Daniel R. Kucharczyk 2018