Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

XII Powiatowy
Konkurs Matematyczny
klas III

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki

Roger Bacon

Dzieci już od najmłodszych lat bardzo lubią sprawdzać swoje umiejętności, rywalizować ze sobą nie tylko w klasie, lecz także w różnorodnych konkursach międzyszkolnych i to na różnych szczeblach.

Konkursy wyzwalają w nich wiele emocji, aktywność, rozbudzają większe zainteresowanie proponowaną problematyką, a samych nauczycieli mobilizują do wytężonej pracy, której wymiernym efektem stają się zasłużone sukcesy wychowanków.

Dnia 09 maja 2019r. w naszej szkole odbył się XII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas III Szkoły Podstawowej. Nasza szkoła była współorganizatorem konkursu na etapie powiatowym organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Wzięło w nim udział 12 uczniów szkół powiatu lubańskiego. Celem konkursu było rozbudzanie
 i rozwijanie zainteresowań matematycznych, samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności, rozwijanie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków, a także dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu. Uczestnicy konkursu na rozwiązanie zadań mieli 60 minut, a komisja konkursowa w składzie: Bożena Kołodziejczak, Halina Frencer i Beata Siodłak. czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

Dla wszystkich uczestników była to wspaniała przygoda z matematyką.

A.O.

© Daniel R. Kucharczyk 2019