Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Międzyszkolny

konkurs wiedzy

o HIV/AIDS

 

Celem tych eliminacji było podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS, kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV oraz rozbudzenie postawy akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS a także dostarczenie wiedzy uczniom na temat ryzykownych zachowań młodzieży w okresie dorastania.

Konkurs był podsumowaniem wszystkich działań na terenie szkoły o tej tematyce. Wcześniej odbyły się wśród klas pierwszych warsztaty z panią Wiesławą Jaroszonek – pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
 w Lubaniu jako jedna z form realizacji programu „
Nasi Przyjaciele, w klasach najstarszych - warsztaty o tematyce Ryzykowne zachowania oraz happening z okazji Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS
 oraz szkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS.

Organizatorzy konkursu międzyszkolnego to Urząd Miasta Lubań oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z kolei współorganizatorami były instytucje takie jak: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lubaniu oraz nasza szkoła.

W eliminacjach uczestniczyli uczniowie lubańskich szkół podstawowych - klasy VIII szkoły podstawowej
 oraz III gimnazjum. Przewodniczącą komisji konkursowej była pani Wiesława Jaroszonek - asystent edukacji prozdrowatnej i promocji zdrowia z Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lubaniu, natomiast koordynatorkami całego przedsięwzięcia były panie:
 Henryka Zajączkowska –
pedagog w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
 oraz Izabela Bieza-Waśniewska –
nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.

Laureaci konkursu:

I miejsce - Oliwia Janik z klasy III b gimnazjum SP nr 1 w Lubaniu
(przygotowywa
ła: Izabela Bieza -Waśniewska - nauczyciel biologii)

II miejsce - Izabela Kogiel z klasy III a gimnazjum SP nr 2 w Lubaniu
(przygotowywa
ła: Joanna Koszela- nauczyciel biologii)

III miejsce Emilia Kliszcz klasa III b gimnazjum SP nr 1 w Lubaniu
(przygotowywa
ła: Izabela Bieza-Waśniewska- nauczyciel biologii)

IV miejsce Dawid Kalinowski klasa III a gimnazjum SP nr 3
 (przygotowywa
ła: Beata Adamska- pedagog szkolny).

Wszyscy uczestnicy otrzymali bon podarunkowy na zakupy w znanych sieciach, m. in. do drogerii Rossman
 
czy sklepu RTV, AGD MediaExpert.
Fundatorem nagród by
ł Urząd Miasta Lubań i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.

Dziękujemy za bardzo wartościowe nagrody, a wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

I.S.

na zdjęcia zapraszam klikając na obrazek

  

© Daniel R. Kucharczyk 2018