Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Poznajemy
nowe zawody


Poznanie osób pracujących w różnych zawodach, ich miejsc pracy rozbudza ciekawość dziecka,
wzbudza też szacunek do pracy i ludzi ją wykonujących. Są to wartości nieocenione, gdyż tak ważne jest,
 aby darzyć szacunkiem ludzi wykonujących każdą pracę. Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową
 swoich rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy, naśladować ich czynności związane z pracą.
 Dlatego poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu szkoły, poznawanie czynności jakie one wykonują, nazywanie narzędzi pracy przygotowuje dziecko do pełnienia tak ważnych ról społecznych. A to wszystko po to,
 aby uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, umiejętności potrzebne do samodzielnego dorosłego życia
 oraz umiejętność czerpania z zasobów społeczno-kulturowych. I właśnie w ramach preorientacji zawodowej
 klasa IVc z wychowawczynią – panią Joanną Czerwiec odwiedziła pobliskie instytucje, by przybliżyć sobie
 specyfikę pracy różnych zawodów.

Czwartoklasiści odwiedzili w ostatnim czasie miejsca, dzięki którym uświadomili sobie znaczenie pracy
 w życiu człowieka. Podczas spotkania z panem Burmistrzem Arkadiuszem Słowińskim w Urzędzie Miasta Lubań, uczniowie dowiedzieli się, jak działa struktura powyższej instytucji oraz na czym polega praca włodarza naszego miasta. Dzieci mogły nawet zasiąść w fotelu znajdującym się w gabinecie pana Burmistrza. Podobne spotkanie odbyło się jeszcze w Starostwie Powiatowym. Zastępca Starosty pan Konrad Rowiński wręczył każdemu uczniowi książkę
 z dedykacją. Z kolei w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca policjanta, wysłuchali prelekcji na temat cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa podczas wakacji, mieli okazję obejrzeć film prewencyjny. Podczas zajęć dotyczących życia ptaków zorganizowanych w RCEE poznali specyfikę zawodu ornitologa. Dzieci przybliżyły sobie również miejsce, gdzie wymagany jest większy wkład pracy fizycznej.
 W tym celu dotrły podczas dni otwartych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
 Właśnie tam czekała ich powtórka z wiedzy dotyczącej segregacji odpadów. Nasi uczniowie wykazali się doskonałą znajomością w tym zakresie.

Z pewnością jest jeszcze wiele miejsc, które warto zobaczyć w nowym roku szkolnym.

I.S.© Daniel R. Kucharczyk 2019