Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Dzień Języków
Obcych 2019


W dniu 21 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. Tego dnia nie było zajęć dydaktycznych. Przygotowaliśmy sporo ciekawych inicjatyw na rzecz promocji języków obcych. Tegoroczne obchody, pod hasłem „Europa zwiedza świat”, uświadomiły nam, jak wiele korzyści przynosi nauka języków obcych. Dzięki znajomości języków możemy lepiej zrozumieć innych ludzi oraz bliżej poznać ich tradycje i kulturę.

Klasy IV- VI oraz VII, VIII i oddziały gimnazjalne przygotowały na tę okoliczność występy artystyczno-rozrywkowe, które oceniało jury. Uczniowie prezentowali m. in. flagę, plakaty, informacje, ciekawostki związane z wylosowanym wcześniej krajem, a nawet … potrawy. Oczywiście nie zabrakło odpowiednich strojów oddających klimat danego miejsca. Było na co popatrzeć! Dużą popularnością cieszyły się też piosenki obcojęzyczne i krótkie skecze językowe,
 a niezapomnianym elementem okazały się doskonale przygotowane układy taneczne, w kt
óre zaangażowały się niemal wszystkie klasy.

W czasie występów uczniowie mogli też obejrzeć prezentacje multimedialne, krótkie filmy, w których ukazano znaczenie poszczególnych słów w różnych językach. Tego dnia przedstawiciele poszczególnych klas brali również udział
 w szkolnym konkursie wiedzy o krajach niemieckich i angielskiego obszaru językowego. Opr
ócz zadań związanych
 ze znajomością tych kraj
ów, przygotowano też rozmaite konkurencje, m. in. łamańce językowe, w których uczestniczyli przedstawiciele klas. Uczniowie poznali szereg nowych słów, doskonalili poprawną wymowę danego języka, lepiej poznali zwyczaje wielu państw europejskich, przybliżyli sobie elementy geografii i historii prezentowanych krajów.

W międzyczasie na szkolnym miasteczku ruchu drogowego, przy rozstawionych znakach drogowych, panowie
 z Wojew
ódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze przekazywali uczniom klas czwartych zasady bezpiecznego podróżowania samochodem, przewożenia bagażu i zwierząt. Każdy z uczniów mógł również zasiąść
 na fotelu symulatora zderzeniowego.

Na ulicach miasteczka p. Małgorzata Kobylarz przeprowadziła szkolenie uczniów dotyczące znaków i bezpiecznego poruszania się po ulicach.

Tak więc Dzień Języków Obcych łączył w sobie elementy nauki i zabawy, stanowił doskonałą motywację do działania, zarówno dla nauczycieli, jak i występujących artystów.

Po wszystkich artystyczno - rozrywkowych występach jury ogłosiło wyniki: w kategorii klas IV-VI 1. miejsce zdobyła klasa V d, 2. – klasa IV c, 3.– klasa IV a, wyróżnienia przypadły: klasom: Va, Vc, IVc. Natomiast wśród klas VII, VIII
 i oddzia
łów gimnazjalnych – 1. miejsce przyznano klasie III b gimnazjum, 2. – klasie VIII b, a 3. - VII c. Gratulujemy!

Ależ to była podróż! Jest wiele powodów, dla których warto uczyć się języków obcych. Nie traktujmy ich tylko jako szkolny przymus, ale jako przepustkę do lepszego świata i szerszych możliwości. Znajomość języków obcych nie jest przydatna tylko w poszukiwaniu ciekawej pracy, ale również w życiu prywatnym, gdy trzeba pójść za głosem serca. Mamy nadzieję, że Dzień Języków Obcych zorganizowany w naszej szkole utwierdził naszych uczniów w przekonaniu, że warto poznawać inne języki.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom języków obcych i uczniom za zaangażowanie oraz wspaniałą zabawę.
 Ten dzień był pełen niezapomnianych wrażeń!

Spotkanie ze społecznością szkolną było też okazją do podziękowania Panu Piotrowi Wolniewiczowi za wsparcie finansowe szkolnego sportu, a dokonała tego Pani Dyrektor Beata Myśliwiec.

I.S.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze za porady i "zderzenia" :)

zapraszam do naszej galerii na zdjęcia 

 

© Daniel R. Kucharczyk 2019