Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery


Dzień profilaktyki

W dniu 12 października 2017 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spektaklach profilaktycznych.
Tego dnia gościliśmy Inpresariat Artystyczny „Inspiracje” z Krakowa.
Przedstawienia dotyczyły między innymi zjawisk przemocy, rozwiązywania różnych problemów
w grupie rówieśniczej czy sztuki radzenia sobie z problemem używek i nałogów.

Spektakle były małą formą teatralną, wzbogaconą scenami dramowymi z udziałem naszych uczniów
i dopasowane dla odpowiednich grup wiekowych.
Najmłodsi, czyli uczniowie klas I-III, mieli okazję obejrzeć bajkę uczącą akceptacji odmienności innych dzieci.
Spektakl pod hasłem „Prawdziwy skarb” promował umiejętność nawiązywania współpracy w grupie
i w bajkowej konwencji uczył zasad zachowania oraz elementarnej kultury wobec rówieśników i starszych.

Nieco starsi - uczniowie klas IV-VI - obejrzeli przedstawienie pt. „Wyjście poza schemat”.
Zaprezentowany w nim program podjął problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej i ukazał młodym ludziom, jak negatywne konsekwencje wywiera przemoc i zjawisko wykluczenia
na kształtowanie osobowości nastolatków.

Najstarsi, czyli uczniowie klas VII i oddziałów gimnazjalnych, uczestniczyli w przedstawieniu „Nad przepaścią”.
W tej części aktorzy uświadomili młodym ludziom konsekwencje sięgania po używki, prezentując postawę asertywną. Program tego przedstawienia w sugestywny sposób zachęcił naszych uczniów do podjęcia wysiłku
w sztuce radzenia sobie z problemem używek i ewentualnych nałogów.

Mamy nadzieję, że działalność Inpresariatu Artystycznego „Inspiracje” będzie cenną pomocą
w pracy dydaktyczno
wychowawczej nad kształtowaniem wśród naszych uczniów postaw ludzi prawych
i asertywnych – umiejących zawsze wybrać dobre rozwiązanie na drogach swojego życia.

Dziękujemy za przybycie!

I.S

 

 

 
 

© Daniel R. Kucharczyk 2017