Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Projekt
eTwinning


Po raz kolejny bierzemy udział w odsłonie projektu „eTwinning”.
Uczniowie lubańskiej „Jedynki” doskonale wykorzystują internet we współpracy – współdziałając,
wymieniając się informacjami i różnymi wiadomościami.

Nasz udział w projekcie polega na wymianie kartek wielkanocnych pomiędzy różnymi szkołami.
Realizując te zadania, wykorzystujemy narzędzia ICT, aby wysłać zaszyfrowane w języku angielskim
wiadomości do innych szkół.

Celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie zdolności społecznych i językowych, ćwiczenie logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności, podtrzymywanie tradycji wielkanocnych oraz poszerzanie słownictwa z języka angielskiego.

Kartki, które przygotowują uczniowie klas młodszych, są ozdabiane dowolną techniką. Tak więc uczestnicy projektu mogą również rozwijać swoje zdolności artystyczne.

Na czym polegają szczegółowe działania? Otóż, na początku, klasy szkół partnerskich przedstawiają siebie nawzajem poprzez wysłanie swoich zdjęć wraz z krótkim opisem osób biorących udział w projekcie, przedstawieniem szkoły
i sali lekcyjnej - „biteable.com.” Następnie poszczególne zespoły klasowe przygotowują życzenia w języku polskim, tłumaczą je na język angielski i wybierają sposób ich zakodowania. Każdy partner ma możliwość wybrania odpowiedniego dla siebie sposobu szyfrowania.

Mamy nadzieję, że taka forma zajęć wpłynie na poszerzenie i wzbogacenie kompetencji zarówno społecznych,
jak i językowych naszych uczniów.

I.S.

  

       

© Daniel R. Kucharczyk 2018