Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Projekt
"Be Happy with
the New Year Cards"


Poznajemy elementy kultury krajów partnerskich szkół eTwinning –

W tym roku szkolnym dołączyliśmy do grona szkół współpracujących z krajami eTwinning .
Uczniowie lubańskiej „Jedynki” doskonale wykorzystali internet we współpracy ponad granicami – współdziałając, wymieniając się informacjami i różnymi materiałami związanymi z tradycją naszego państwa.

W projekcie eTwinning to właśnie języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Od kilku lat projekt eTwinning przybiera różnorodne formy. Nasz skupił się na konkretnym zadaniu. Społeczność szkolna podjęła współpracę, za pomocą mediów elektronicznych, ze szkołami partnerskimi
m. in. z Ukrainy, Turcji i Rumunii.  Uczniowie klas siódmych wysyłali kartki noworoczne w języku angielskim
do szkoły w Turcji, a uczniowie z miasta Kargi w Turcji do nas – w języku polskim. Realizując projekt, uczniowie brali bepośredni udział w różnych działaniach, doskonaląc liczne umiejętności, od manualnych po językowe.
Taka forma zmobilizowała naszą społeczność do posługiwania się językiem obcym w komunikacji z partnerską szkołą. W korespondencji z partnerami poznaliśmy rzeczywistość  szkoły i ogólny styl życia rówieśników,
ich kraj, tradycje, rodzinne miasto oraz elementy języka.

Widać, iż potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy czy porozumienia, mobilizuje uczniów do nauki języka obcego. Warto zaznaczyć, że temat projektu został zintegrowany z podstawą programową,
a jego forma realizacji uczyniła treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.
Uczestnicy uczyli się nowych słów, zwrotów, aby ciekawiej zaprezentować swoją wiedzę partnerom.

Projekt umożliwił nawiązanie obiecujących przyjaźni, pogłębił współpracę  między szkołami
i służył promowaniu wiedzy o kulturze kraju.

I.S.

  

 

© Daniel R. Kucharczyk 2018