Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Kiedy z kalendarza spada sierpniowa kartka, oznacza to koniec wakacyjnego odpoczynku i powrót do szkoły.
Dla każdego ucznia nowy rok szkolny wiąże się z planami i wyzwaniami, którym w tracie nauki chce sprostać.

Z takimi  postanowieniami 1 września 2017 roku o godzinie 9:00 spotkali się uczniowie na korcie lubańskiej Jedynki ,
gdzie odbyła się
inauguracja roku szkolnego 2017/2018.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała Dyrektor Szkoły pani Beata Myśliwiec, która w swoim przemówieniu powitała zaproszonych gości
Wiceburmistrza Lubania pana Mariusza Tomiczka oraz Przewodniczącego Rady Rodziców pana Jarosława Jaworskiego, panią Wicedyrektor Agnieszkę Stępak – Cybulską, panią Wicedyrektor Jadwigę Gruszkę, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów, wkraczających w mury naszej placówki.
Pani Dyrektor poinformowała zebranych o tym, że nadchodzący rok będzie wyjątkowy zarówno dla uczniów jak
i nauczycieli, gdyż wkraczamy w niego ze sporymi zmianami wynikającymi z reformy oświaty,
ale też z ogromnym entuzjazmem, zapałem oraz optymizmem i doskonałymi warunkami do nauki oraz rozwoju dzieci
o różnych potrzebach edukacyjnych. Nowy plan działania oparty na wielu projektach edukacyjnych,
doskonała współpraca z rodzicami i gotowość do ciężkiej pracy na rzecz jak najlepszych wyników nauczania, 
to zadania, którym szkoła chce sprostać.

Goście, biorący udział w inauguracji nowego roku szkolnego, skierowali do uczniów ciepłe słowa,
życząc im wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywanej wiedzy.
Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, po czym otrzymali drobne upominki ufundowane
przez Radę Rodziców.
Pierwszaki zaprezentowały się społeczności szkolnej i zostały przywitane gromkimi brawami.
W dalszej części przedstawiono pracowników szkoły i nauczycieli.

Na zakończenie wszyscy odśpiewali pieśń szkoły i w radosnych nastrojach udali się do klas,
gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami.

          Życzymy udanego roku szkolnego!!!

Wszystkie zdjęcia są w naszej galerii.
 

© Daniel R. Kucharczyk 2017