Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Najlepsi w powiecie
w języku niemieckim


W dniu 04.04. br. odbył się w naszej szkole XI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla klas V-VII.
W eliminacjach uczestniczyło 21 uczniów ze szkół powiatu lubańskiego.
Konkurs był formą wspierania uzdolnień uczniów w powiecie. Zmagania te od wielu lat cieszą się wielkim prestiżem wśród szkolnych środowisk, gdyż sprawdzają gruntowną wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie języka obcego.

Uczestnicy tegorocznego konkursu zmagali się z różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi umiejętności językowe,
takie jak: rozumienie tekstu słuchanego, czytanie ze zrozumieniem, znajomość funkcji i środków językowych
oraz struktur leksykalno - gramatycznych. Podczas eliminacji uczniowie musieli wykazać się również doskonałą umiejętnością tworzenia wypowiedzi pisemnej oraz wiedzą o krajach niemieckojęzycznych.
Za cały test możliwych do uzyskania było 100 punktów.

Nasi uczniowie wykazali się w nim najlepszą znajomością konstrukcji gramatycznych i zwrotów leksykalnych
oraz świetną znajomością pracy z tekstem czytanym.
Z radością informujemy, że uczeń klasy VII b – Alan Mażul
uzyskał najwyższy wynik i zajął I miejsce w eliminacjach.
Rewelacyjny wynik uzyskała też uczennica naszej szkoły Aleksandra Karłowska z klasy VI b, zajmując II miejsce.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych!

I.S.
© Daniel R. Kucharczyk 2018