Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

2017/2018

 

Nadszedł wreszcie czas zakończenia roku szkolnego, czas kończący rok intensywnej pracy, a jednocześnie oznaczający początek upragnionych wakacji – zasłużonych i pełnych nadziei na przeżycie wielu wspaniałych przygód.
W dniu 22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Była to chwila, na którą
od dawna czekali wszyscy uczniowie. Tegoroczne zakończenie odbyło się w dwóch turach: dla klas I-V
oraz VI – oddziałów gimnazjalnych.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu. Prowadząca powitała wszystkich przybyłych, czyli uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcję oraz zaproszonych Gości. Ten dzień swoją obecnością uświetnili: Jana Hoffbauer - przewodniczący Rady Miasta, Dariusz Cichoń – prezes ogniska ZNP w Lubaniu, Marta Stępień – przewodnicząca Rady Rodziców, Leszek Jaworski – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców, Ranata Mazur – skarbnik Rady Rodziców, Iwona Piotrowska – członek Rady Rodziców oraz Piotr Wolniewicz,
Patrycja i Kamil Garczykowie.

Następnie dyrektor szkoły pani Beata Myśliwiec dokonała podsumowania roku szkolnego. Słowa podziękowania skierowała do rodziców uczniów, z którymi współpraca układała się doskonale i którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do integracji społeczności szkolnej. W dalszej części swojego przemówienia pani dyrektor wprowadziła wszystkich zebranych w atmosferę zbliżających się wakacji. Następnie głos zabrali zaproszeni Goście,
którzy skierowali do uczniów słowa pełne życzliwości i ciepła, gratulując uzyskanych wyników,
życząc pogodnych wakacji.

Po przemówieniach nastąpił moment wręczenia statuetek - „Przyjaciela Szkoły” oraz wręczenie upominków nauczycielom odchodzącym. W dalszej części odczytano nominacje do nagród burmistrza w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Lubań”, nominacje do nagrody Ministra Edukacji Narodowej, stypendium naukowego
im. Jerzego Szmajdzińskiego oraz stypendium ufundowanego przez Radę Rodziców. Po tej części nastąpił najważniejszy moment tego dnia, którym było wręczenie dzieciom wyróżnień, nagród oraz dyplomów za osiągnięcia. Wręczono też dyplomy uczniom, którzy nie opuścili ani jednego dnia nauki.

Podczas uroczystości podsumowano też całoroczne starania gimnazjalistów klas III o jak najlepsze wyniki
w nauce i zachowaniu. Rodzicom absolwentów, którzy i uzyskali najwyższe oceny, dyrektor szkoły wraz
z wychowawcami wręczyła listy gratulacyjne. Ostatni dla nich apel w „Jedynce” zakończył się wspólnym odśpiewaniem hymnu szkoły i okrzykiem: „Wakacje!”.
Po tej części nastąpiło rozejście się do klas z wychowawcami po świadectwa.

Dziękujemy zaproszonym Gościom za udział w uroczystości,
a uczniom i nauczycielom życzymy udanych wakacji!

 

I.S.


 
   
Na zdjęcia zapraszam do naszej galerii.
 

© Daniel R. Kucharczyk 2018