Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Międzynarodowy
Dzień
Języka Ojczystego


Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym.
Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.
(J.Iwaszkiewicz)

Język ojczysty to skarbnica naszej kultury i doświadczeń, dlatego jako młode pokolenie powinniśmy szczególnie
dbać o jego kultywowanie, wyrażając dbałość o poprawność językową naszych wypowiedzi ustnych
i tekstów pisanych.

Dnia 21 lutego 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego
i dbałość o jego przetrwanie.

I tak dla uczczenia święta języka polskiego klasa IV a razem z wychowawczynią zorganizowała szereg działań promujących Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Na niemal każdej przetrwie delegacje klasy odwiedzały grupy uczniów i nauczycieli. Specjalnie na tę okoliczność przygotowano zabawy językowe w postaci zagadek.
Już od najwcześniejszych godzin porannych ruszył Zespół Językowy z koszykami pełnymi zagadek językowych.
Były m. in. zagadki ortograficzne, zagadki dotyczące najczęściej popełnianych błędów językowch w mowie
i w piśmie czy łamańce językowe. Za każde prawidłowe rozwiązane zadanie uczniowie otrzymywali kartkę
z napisem like! Lubię to! oraz słodki poczęstunek w postaci cukierka.
Zabawy te cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów, o czym świadczyły długie kolejki chętnych
do  udziału w nich.

Jednak najtrudniejsze łamańce zostały zostawione dla nauczycieli. Spróbujcie i Wy zostać mistrzem wymowy: Rozrewolweryzowany rewolwerowiec z rozrewolweryzowanym rewolwerem rozrewolweryzował rewolwer rozrewolweryzowanego rewolwerowca.  Były i takie! Te właśnie były dużym wyzwaniem dla naszych nauczycieli,
ale również wspaniałą okazją do wspólnej zabawy i uśmiechu.

Nasza społeczność szkolna udowodniła, że doskonale zna się na zasadach polskiej ortografii i nie ma dużych problemów z poprawnością językową. Ten fakt oczywiście tylko nas cieszy!

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego upłynęły zatem w bardzo miłej atmosferze. Mamy nadzieję,
że uczniowie choć w niewielkim stopniu uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać. Moda na język polski na pewno zagości w naszej szkole na dłużej.

Pielęgnujmy i szanujmy język rodzimy nie tylko od święta, ale i na co dzień. Bądźmy świadomymi użytkownikami języka ojczystego. Dodajmy ojczysty do ulubionych! A nade wszystko szanujmy swą mowę ojczystą.
„Nie znać języka swego - hańbą oczywistą”- zgodnie z tymi słowami warto dbać o to, by znać język polski
- ten współczesny i ten dawny oraz pielęgnować poprawność naszej mowy.

I.S.

  

 

© Daniel R. Kucharczyk 2018