Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Udział najmłodszych
w konkursie

technicznym

 

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w wielu akcjach proekologicznych.
Tym razem wzięli udział w konkursie technicznym dla uczniów placówek powiatu lubańskiego pod hasłem
„Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”.

Konkurs, organizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, miał niezwykle istotny cel – stworzyć trwałe nawyki i zachowanie ekologicznego postępowania w najbliższym otoczeniu.
Mamy nadzieję, że nasz współudział w tego typu programie wzbogaci populację ptaków i nietoperzy
w środowisku lokalnym.

Uczestnicy wykonali budki lęgowe i karmniki dla ptaków zgodnie z regulaminem, zachowując wszystkie proporcje. Warto dodać, że wszystkie budki lęgowe i karmniki zostaną przekazane dla KOP PTTK Lubań,
okolicznych leśnictw oraz kół łowieckich.

W dniu 15 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły udali się pod opieką nauczycielki – pani Elżbiety Chilińskiej
do Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu w celu odebrania nagród za udział w konkursie.

Prace uczestników zostały odpowiednio docenione i każdy został nagrodzony.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

I.S.


 

   

© Daniel R. Kucharczyk 2018