Strefa Rodzica

Nr telefonu pomocy technicznej Classroom:
512 368 791
W związku ze sporadycznymi potrzebami komunikacji z pomocą, proszę o pisanie sms na powyższy numer. Postaram się codziennie włączać telefon i dawać smsem zwrotnym, że jestem dostępny.
Daniel Kucharczyk
PS. W innych godzinach telefon jest wyłączony. Można co najwyżej umówić się ze mną poprzez sms na inną godzinę jeżeli będę mógł.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.
Ministerstwo informuje, że ma opracowaną propozycję wymagań
egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chce teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, ministerstwo chce pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do
informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do
egzaminów.

Więcej informacji na stronie
MEiN:https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

Spot dotyczący hejtu wśród dzieci i młodzieży.
odnośnik do dokumentuList dyr. Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki do Rodziców/Opiekunów
odnośnik do dokumentuPoradnik dla nauczycieli i rodziców dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej przygotowany przez MEN.
odnośnik do dokumentuWzór formularza zgłoszenia dziecka na świetlicę podczas zdalnego nauczania.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

UBEZPIECZENIE

odnośnik do dokumentuOferta
odnośnik do dokumentuInformacje o produkcie ubezpieczeniowym
odnośnik do dokumentuObowiązek informacyjny ADO
odnośnik do dokumentuOgólne warunki ubezpieczenia

Składka na Radę Rodziców wynosi 40zł. Każde kolejne dziecko 10zł.
Składka na ubezpieczenie 44zł (do końca września).

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu informuje, że  dnia 28.11.2019 r. Gmina Miejska Lubań, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubań, przy współudziale szkół podstawowych w Lubaniu, podpisała z Marleną Piątek-Książczyk, lekarzem stomatologii, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą  o nazwie  NZOZ „Twój Dentysta”, z siedzibą w Olszynie przy ul. Kolejowej 1/1, 59-830 Olszyna,  porozumienie nr E.8031.1.2019/1, w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży.
  Lekarzem wykonującym kontrakt w ramach NFZ jest lekarz dentysta Małgorzata Krzemińska, a miejscem wykonywania świadczeń jest gabinet stomatologiczny, znajdujący się w Olszynie, przy ul. Kolejowej 1/1;
W ramach porozumienia usługi stomatologiczne będą  świadczone w dniach:
1)      poniedziałek, w godzinach 11.30 – 18.30
2)      wtorek, w godzinach 8.30 – 11.30
3)      środa, w godzinach 13.00 – 18.00.
Wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr.  tel. 75 722 3642            Przysługujące świadczenia to:
– wykonywanie usług ogólnostomatologicznych i profilaktycznych, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
– dokumentowanie wyników badania stanu jamy ustnej oraz wykonanych zabiegów  oraz prowadzenie dokumentacji medycznej;
– zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji medycznej;
– wykonywanie świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez NFZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– współpraca z pielęgniarką szkolną.

Informujemy, że Wykonawca zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację powyższych świadczeń.
 Porozumienie wygasa w przypadku ustania umowy Wykonawcy z NFZ. Wykonawca oświadcza, że w zakresie świadczeń stomatologicznych jest objęty polisą OC.

odnośnik do dokumentuWykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Pierwsze logowanie do dziennika

Poradnik pierwszego logowania