Strefa Rodzica

REKRUTACJA do szkoły ponadpodstawowej

wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej uczniów kończących naszą szkołę znajdą państwo pod linkiem
https://dolnoslaskie.edu.com.pl
(terminy, logowanie uczniów,oferta szkół)
podręcznik

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny, formularz na stronie pod zakładką Kontakt lub przez e-mail daniel.kucharczyk@sp1luban.pl

Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest p. Daniel Kucharczyk.

STOŁÓWKA

jadłospis
deklaracja
List do rodziców w sprawie szczepień obowiązkowych
Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
również dla dzieci z Ukrainy

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy – wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniowy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.gif

Informacje o ubezpieczeniu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.gif

Na rok szkolny 2021/2022 ustalono:

  • Ubezpieczenie Compensa 44zł
  • Rada Rodziców 40zł, każde następne dziecko 10zł.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.gif

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.gif

Przypominamy o obowiązujących w szkole procedurach bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19. Do szkoły może przyjść tylko zdrowy uczeń. Przy wejściu należy dezynfekować ręce. W przestrzeniach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek. Zachowujemy dystans.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.gif

Grupy świetlicowe na rok szkolny 2021/2022

Nr grupyKlasyWychowawcaSala
I1AB. Siodłak202
II1B i 2BA. Gaździcka003
III1C i 2BA. Szparak, I. Chwirot, A. Stępak-Cybulska212
IV2A i 3AB. Kołodziejczak, A. Osińska, D. Herdzik, M. Król001
V2C i 3BJ. Dziędzioła, B. Giżycka, B. Kołodziejczak, J. Ziółkowska, D. Wajcfelt007
VI3CA. Stępak-Cybulska008
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego
przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.gif

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.gif

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie dolnośląskich szkół,
w związku z inicjatywą Samorządu Województwa Dolnośląskiego dotyczącą opracowania i wdrożenia nowego programu „SPORT – Lubię to !”, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska potrzeby systematycznej aktywności ruchowej oraz popularyzacja i rozwój sportu powszechnego i rekreacji, zapraszamy Was do udziału w dwóch diagnozach – badaniu sprawności fizycznej dolnośląskich uczniów i badaniu aktywności fizycznej dzieci i ich rodziców.
Aktywność fizyczna dzieci jeszcze przed wystąpieniem pandemii była niewystarczająca. Niedawne badania o dużej skali wskazywały, że tylko 22 proc. dziewcząt i 24 proc. chłopców w Polsce w wieku 11 lat spełnia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej Światowej Organizacji Zdrowia (wyniki badania HBSC z 2018 r.), a aż 31 proc. ośmiolatków w Polsce miało nadmierną masę ciała (wyniki badania COSI z 2016 r.). Potrzeba więc wspólnych działań wszystkich osób i instytucji, które mogą wpłynąć na pozytywną zmianę tych wskaźników. Badania te mają pomóc w określeniu stanu sprawności i aktywności fizycznej Dolnoślązaków oraz wypracowaniu odpowiednich strategii i działań, które pozwolą przeciwdziałać prawdopodobnym skutkom ograniczenia, ze względu na pandemię, możliwości przeprowadzania zajęć sportowych. Badania koordynować będzie Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”. Zostaną zrealizowane w ścisłej współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Fundacją V4Sport. Badanie sprawności fizycznej uczniów, chcemy przeprowadzić za pomocą testu Eurofit. Już wkrótce do szkół zostaną wysłane materiały, które ułatwią jego przeprowadzenie, po powrocie uczniów do szkół. Zwracamy się z wielką prośbą do dyrekcji szkół, nauczycieli i uczniów o jak najszerszy udział w tym teście. Badanie aktywności fizycznej dzieci i rodziców przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem metodologii AHKGA (Globalnego Sojuszu na rzecz Aktywnych i Zdrowych Dzieci), którego celem jest budowanie powszechnej świadomości o istocie aktywności fizycznej dzieci, jej wpływu na zdrowie całych społeczeństw, a dalej – na podejmowanie efektywnych kooperacji i działań służących upowszechnianiu aktywności fizycznej, również na poziomie krajowym i lokalnym. Co dwa lata, Sojusz podsumowuje aktualny stan wiedzy o aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w różnych krajach. Celem badań jest zebranie aktualnych danych na temat aktywności fizycznej dzieci, jej składowych (np. uczestnictwa w sporcie) oraz czynników, które oddziałują na możliwość bycia aktywnym. Dotychczas takie badania były przeprowadzane na poziomie krajowym. Po raz pierwszy, na Dolnym Śląsku, będą przeprowadzone na poziomie regionalnym. Prosimy rodziców i uczniów dolnośląskich szkół o wypełnienie specjalnych ankiet, które trafią do szkół, a nauczycieli i dyrektorów szkół o pomoc w rozpropagowaniu badań. Mamy nadzieję, że w najbliższym okresie, dzięki tym badaniom, powstaną raporty, które pozwolą określić poziom sprawności i aktywności Dolnoślązaków, a także pokażą, w jakich kierunkach powinny pójść działania Samorządu, szkół, stowarzyszeń sportowych i poszczególnych osób, które pomogą nam wszystkim zostać sprawnymi Dolnoślązakami.

Aktywność fizyczna dzieci w czasie pandemii Drodzy Rodzice, nasza szkoła bierze udział w zbieraniu danych na temat aktywności fizycznej dolnośląskich uczniów, w tym aktywności podejmowanej w okresie pandemii COVID-19. Zebrane informacje pozwolą na lepsze, skuteczniejsze działania w tym obszarze, a wszystko po to, żeby zadbać o zdrowie i kondycję dzieci. Bardzo proszę o wypełnienie poniższej ankiety. W imieniu dzieci klas I-III, ankietę wypełniają rodzice/ opiekunowie prawni. W klasach IV-VIII prosimy, żeby ankietę wypełnili rodzice/ opiekunowie prawni i dzieci (link nad tekstem).
Badania, które są anonimowe, prowadzi Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” wraz z Fundacją V4SPORT we współpracy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Prosimy o możliwie najszybsze wypełnienie ankiet. Ostateczny termin upływa w dn. 12.12.2020 r.

Pierwsze logowanie do dziennika

Poradnik pierwszego logowania