Dyrektor

Dyrektor
mgr Beata Myśliwiec

Konsultacje telefoniczne, online lub osobiste
poniedziałek 12:00 – 14:00
tel. sekretariatu 75 722 29 57

Zastępca dyrektora
mgr Jadwiga Gruszka

Konsultacje telefoniczne, online lub osobiste
piątek 12:00 – 14:00
tel. sekretariatu 75 722 28 85