Nasza SzkołaNasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Na terenie szkoły znajdują się dwa zabytkowe portale
ocalone z już dziś nie istniejących budynków.

Jeden znajduje się w bibliotece.

Na portalu można ujrzeć stary Lubań

Historia Portalu 
Wcześniej ten portal znajdował się nad drzwiami sklepu tzw. DOMU TOKARZA DIETRIECHA przy dawnej ulicy Zgorzeleckiej 17
(dzisiaj ulica Ratuszowa).

Kiedy wyburzono stare kamienice, został on ocalony od zniszczenia dzięki staraniom Pana Stanisława Tymicza
– ówczesnego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego i badacza dziejów naszego miasta. 

Barokowy, kamienny relief nieznanego autora przedstawia, w formie płaskorzeźby, obraz naszego miasta z listopada 1758 roku,
kiedy Lubań znalazł się w ogniu walk między wojskami pruskimi i austriackimi.
Rozegrała się wtedy jedna z bitew trwającej od 1756 roku wojny siedmioletniej. 
Relief ukazuje panoramę Lubania z wieżami i murami.

Po obu stronach barokowej płaskorzeźby widać zaznaczone wzgórza (Kamienną Górę i Krzyżową Górę),
a na nich armaty walczących między sobą wojsk.

Nad panoramą miasta umieszczono łaciński napis:
Adspice Paululum viator Laubam in igne viventem 1758
- Widzisz tutaj, Wędrowcze, w pomniejszeniu Lubań żyjący w ogniu (tłum. S. Tymicz). 

Poniżej tego widoku znajduje się napis ujęty w formie greckiego chronogramu,
to jest wyrazu lub wiersza, którego pewne litery wyrażają liczby rzymskie: 
CLaMant IVstI & Ieho Va eXa VDIt eosq Ve soLVs eX angVstIls erIpIt. PS.34 v. 18
- Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszelkich przeciwności (tłum. S. Tymicz). 
 

Tekst na podstawie książki Paula Berkela „Historia miasta Lubań”.

Drugi znajduje się przy drzwiach wejściowych.

 

© Daniel R. Kucharczyk 2017