Komunikaty

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

Dotyczy Dziecięcego Telefonu Zaufania

Lubań, dnia 6.11.2020r.
Nowa organizacja zajęć szkolnych
1. 09.11.20r. – nauczanie zdalne klas I-VIII, świetlica 7.00-15.00;
2. 10.11.20r., 12.11.20r., 13.11.20r. – świetlica szkolna 7.00 – 15.00 bez zdalnych lekcji;
3. Od 16.11.20r. – nauczanie zdalne i świetlica dla dzieci rodziców pracujących przy COVID-19.