Komunikaty

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

Lubań, dnia 29.01.2021

Szanowni Państwo.
Dyrektor informuje, że od poniedziałku 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i GIS.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Dotyczy Dziecięcego Telefonu Zaufania