COVID-19

Informuję, że uczniowie kl 4-8 przechodzą na naukę zdalną. Wszystkie zajęcia odbywać się będą wg obowiązującego planu. Nowe zasady funkcjonowania szkoły wchodzą w życie od 24 października i będą obowiązywać do niedzieli 8 listopada 2020r. Klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian ze szczególnym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Szczegółowe informacje znajdują się na e-dzienniku.

Dyrektor Beata Myśliwiec

Certyfikat środka dezynfekującego