Nasza Szkoła

Nasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Dwa dokumenty od dyrektora szkoły:

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość. List do rodziców

NA PODSTAWIE LISTU OD KURATORA OŚWIATY W RAMACH PROFILAKTYKI
ZAKAZUJE SIĘ WSTĘPU NA OBIEKTY SZKOLNE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBANIU
OSOBOM NIEBĘDĄCYMI PRACOWNIKAMI SZKOŁY.

Od 12.03 zajęcia szkolne odbywają się na zasadzie e-learningu (zdalne nauczanie).
Wszelkie informacje znajdują się w e-dzienniku
w zakładce Zadania domowe
oraz przesyłane są w wiadomościach.

Aktualnie zdalne nauczanie będzie trwać do 10.04.2020.


Z zaistniałą sytuacją prosimy wszystkich rodziców o regularne
sprawdzanie wiadomości na dzienniku elektronicznym.
Organizacja pracy

Pracownicy administracji i obsługi są do Państwa dyspozycji codziennie w szkole
od 7.00-15.00 pod nr tel. 75
7222885 lub 757222957.

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte (szkolne boiska, sala gimnastyczna, plac zabaw).

W związku z koniecznością ograniczenia kontaktów z innymi szkoła jest zamknięta dla osób niebędących pracownikami.

Wszelkie dokumenty (w tym rekrutacyjne) proszę przesyłać na adres : lubansp1@wp.pl.
Oryginały dokumentów dostarczycie Państwo w późniejszym terminie.

Kontakt z dyrektorem szkoły, Panią Beatą Myśliwiec możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny
lub
pod nr tel. 691270464.


OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Nowe informacje na temat koronawirusa
(28.02)Ważne informacje dla osób powracających z północnych Włoch
https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

Dokumenty do zapisu do szkoły 
Dokumenty do zapisu na świetlicę

(dokumenty dostępne również w sekretariacie szkoły)
 

ULICE PODLEGAJĄCE OBWODOWI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1:
Armii Krajowej, Bankowa, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Dąbrowskiego,
Gajowa, Górnicza, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Łączna, Łukasiewicza, Łąkowa, Metalowców,
 Miarki, Mickiewicza, Mieszka I, Mieszka II, Na Skarpie, Plac 3-go Maja, Polna, Parkowa, Sikorskiego,
 Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Spacerowa, Starolubańska, Staszica, Wł. Hermana, Włościańska, Włókiennicza,
 Worcella, Zawidowska.

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu informuje, że  dnia 28.11.2019 r. Gmina Miejska Lubań, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubań, przy współudziale szkół podstawowych w Lubaniu,
 podpisała z Marleną Piątek-Książczyk, lekarzem stomatologii, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą
  o nazwie  NZOZ „Twój Dentysta”, z siedzibą w Olszynie przy ul. Kolejowej 1/1, 59-830 Olszyna,
  porozumienie nr E.8031.1.2019/1, w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży.

  Lekarzem wykonującym kontrakt w ramach NFZ jest lekarz dentysta Małgorzata Krzemińska,
 a miejscem wykonywania świadczeń jest gabinet stomatologiczny, znajdujący się w Olszynie, przy ul. Kolejowej 1/1;

            W ramach porozumienia usługi stomatologiczne będą  świadczone w dniach:

1)      poniedziałek, w godzinach 11.30 – 18.30

2)      wtorek, w godzinach 8.30 – 11.30

3)      środa, w godzinach 13.00 – 18.00.

Wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr.  tel. 75 722 3642

            Przysługujące świadczenia to:

  1. wykonywanie usług ogólnostomatologicznych i profilaktycznych, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
  2. dokumentowanie wyników badania stanu jamy ustnej oraz wykonanych zabiegów  oraz prowadzenie dokumentacji medycznej;
  3. zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji medycznej;
  4. wykonywanie świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez NFZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. współpraca z pielęgniarką szkolną.

Informujemy, że Wykonawca zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację powyższych świadczeń.
 Porozumienie wygasa w przypadku ustania umowy Wykonawcy z NFZ. Wykonawca oświadcza, że w zakresie świadczeń stomatologicznych jest objęty polisą OC.

 

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
w Lubaniu

mgr Beata Myśliwiec

 

Informacja przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
 na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie filmu „Legiony”

Została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222
i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

szczegóły w dokumencie


 

Informuję, że na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej
z dnia 18 września 2019 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 dzieciom od dnia 1 października 2019 r. rodzice / opiekunowie
odprowadzają dzieci tylko do wejścia szkoły.

Uczniowie samodzielnie wchodzą na teren szkoły, idą do swoich szafek,
rozbierają się i udają pod klasy.

 Po zakończonych zajęciach samodzielnie ubierają się i wychodzą ze szkoły.

         Dzieci przebywające na świetlicy będą przywoływane do wyjścia przez dyżurnych.

Proszę o przestrzeganie tych zasad, ponieważ wiąże się to przede wszystkim z bezpieczeństwem Państwa dzieci i nauką samodzielności.
Wyklucza to również wejście na teren szkoły osób niepożądanych.

Informuję również, że wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły będą miały obowiązek
 wpisania się do  zeszytu wejść w obecności pracownika szkoły.

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

Beata MyśliwiecSzanowni Państwo,

Wiemy doskonale o istnieniu i działaniu pola elektromagnetycznego niejonizującego. Chętnie z niego korzystamy
 i przebywamy w jego oddziaływaniu. Lecz w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się sygnały o jego szkodliwości
 na młode organizmy. Powstało już pojęcie elektrosmogu, które jest określeniem znacznego zanieczyszczenia środowiska
 sztucznymi polami elektromagnetycznymi, które emitowane są przez: smartfony, stacje bazowe telefonii komórkowej,
 rutery WI – FI. Jest to efekt dynamicznego rozwoju technologii bezprzewodowych, która jest chętnie wykorzystywana
 przez młodych ludzi (np. słuchawki bezprzewodowe). Jest ona kumulowana w dużej częstotliwości w jednym miejscu
 (smartfon, sprzęt działający na bluetooth, WI-FI).

           Zachęcamy Państwa do zapoznania wszystkich z Międzynarodowym Apelem Naukowców oraz z deklaracją
 z Nikozji dotyczącą pól eletromagnetycznych/częstotliwości radiowych i rozpropagowania tych dokumentów
 wśród uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli.

 

    Z poważaniem

   Agnieszka Łasica
  st. specjalista ds. ekologii Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

List do rodziców od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty


Po zebraniu rodziców

Składka na RR: 40zł dziecko + 20zł każde kolejne

Ubezpieczenie: 44zł (towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa)

Szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2019/2020

(w obrazku link do strony projektu)

Projekt "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań
wykaz zajęć w SP1


List do Rodziców i Opiekunów od Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora SanitarnegoList oraz ulotka od MEN w sprawie "wyprawki"

Jeżeli rodzic lub uczeń chce mieć dostęp do e-dziennika, a nie podał swojego adresu @ wychowawcy,
proszę zgłosić się do mnie osobiście lub przez dziecko
(pierwsze logowanie w filmie instruktażowym na dole strony)

Przypominam, że wszystkie zdarzenia w danym miesiącu i kolejnym znajdują się w KALENDARZU

Poradnik pierwszego logowania do e-dziennika

 

© Daniel R. Kucharczyk 2014 - 2020