Nasza Szkoła

Nasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

Szanowni  Państwo,

Minął kolejny rok nauki,  jednak zupełnie inny niż wcześniejsze. Ogłoszenie pandemii spowodowane wirusem COVID-19 i wprowadzenie zdalnego nauczania postawiło przed nami wiele nowych wyzwań. Dzięki odpowiedzialności  nauczycieli, rodziców i dzieci, którzy podjęli trud nauki w nowej rzeczywistości, wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani i zdali celująco egzamin z dojrzałości społecznej.

Dziękuję rodzicom i nauczycielom  za każdą godzinę poświęconą uczniom,  za cierpliwość i wyrozumiałość podczas nauki. Dziękuję za każdą konstruktywną uwagę, która przyczyniła się do lepszego funkcjonowania szkoły. Szczególnym powodem do radości  są  wybitne sukcesy naszych uczniów w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. To oni swoimi osiągnięciami, wspierani przez nauczycieli,  promują szkołę i tym samym stawiają placówkę wśród najlepszych.  Kadry z życia naszej Jedynki są na bieżąco opisywane w zakładce Wydarzenia na stronie internetowej.

Po roku ciężkiej pracy wszyscy zasłużyliśmy na odpoczynek.

Zdrowych i wspaniałych wakacji !!!!


Beata Myśliwiec

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu

W czasie wakacji sekretariat jest czynny w dni robocze od 7.00-15.00.

Tel. 757222957 lub 757222885

ÓSMOKLASIŚCI!!!

Przypominam, że od 15.06 został uruchomiony Nabór do Szkół Ponadpodstawowych pod linkiem

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Loginy i hasła otrzymaliście od wychowawców.

1. Logujecie się (system wymusi nowe hasło).
2. Sprawdzacie wszystkie dane (w razie konieczności poprawiacie lub uzupełniacie).
Dobrze jest dodać swój numer telefonu i adres mailowy.
3. Wybieracie szkoły pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.
4. Drukujecie podanie.
5. Podpisujecie Wy i wasi rodzice/opiekunowie.
6. Zanosicie lub wysyłacie listownie do szkoły pierwszego wyboru.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów jestem do waszej dyspozycji.


Daniel Kucharczyk

 


19.05

Komunikat dyrektora o organizacji pracy szkoły od 25 maja 2020 r. i przygotowaniu jej do prowadzenia działalności pod kątem bhp
ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego w klasach I – III szkoły podstawowej i konsultacji dla uczniów w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2020 w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów
i pracowników placówki przed Covid-19
  Załącznik 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły
  Załącznik 2 Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej
  Załącznik 3 Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne
  Załącznik 4 Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19
  Załącznik 5 Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika
  Załącznik 6 Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
  Załącznik 7 Procedura spożywania posiłków własnych i dezynfekcji jadalni
  Załącznik 8 Procedura dezynfekcji zabawek
  Załącznik 9 Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
i rozprzestrzeniania się COVID-19
  Załącznik 10 Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli
 na terenie szkoły
Zgłoszenie dziecka kl. I – III do opieki na terenie szkoły
Zgłoszenie dziecka do uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych
Oświadczenie rodzica po zakwalifikowaniu ucznia na zajęcia prowadzone w szkole
Badanie potrzeb uczniów klas IV-VII w zakresie konsultacji z nauczycielami
Badanie potrzeb uczniów klas VIII w zakresie konsultacji z nauczycielami


List do rodziców List do Uczniów Zasady kształcenia na odległość

Wszelkie problemy techniczne związane z obsługą szkolnego e-maila lub aplikacji Classroom,

PROSZĘ kierować do Pana Daniela Kucharczyka pod adresem

daniel.kucharczyk@sp1luban.pl

lub poprzez dziennik elektroniczny.

FILM INSTRUKTAŻOWY DLA UCZNIÓW

JAK ODDAĆ ZADANIE DOMOWE na CLASSROOM

pod linkiem

https://youtu.be/wYiB4W4Durg

Dwa dokumenty od dyrektora szkoły:

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość. List do rodziców


OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH ZAKOŃCZONA.

WSZYSCY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA.

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu informuje, że  dnia 28.11.2019 r. Gmina Miejska Lubań, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubań, przy współudziale szkół podstawowych w Lubaniu,
 podpisała z Marleną Piątek-Książczyk, lekarzem stomatologii, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą
  o nazwie  NZOZ „Twój Dentysta”, z siedzibą w Olszynie przy ul. Kolejowej 1/1, 59-830 Olszyna,
  porozumienie nr E.8031.1.2019/1, w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży.

  Lekarzem wykonującym kontrakt w ramach NFZ jest lekarz dentysta Małgorzata Krzemińska,
 a miejscem wykonywania świadczeń jest gabinet stomatologiczny, znajdujący się w Olszynie, przy ul. Kolejowej 1/1;

            W ramach porozumienia usługi stomatologiczne będą  świadczone w dniach:

1)      poniedziałek, w godzinach 11.30 – 18.30

2)      wtorek, w godzinach 8.30 – 11.30

3)      środa, w godzinach 13.00 – 18.00.

Wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr.  tel. 75 722 3642

            Przysługujące świadczenia to:

  1. wykonywanie usług ogólnostomatologicznych i profilaktycznych, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
  2. dokumentowanie wyników badania stanu jamy ustnej oraz wykonanych zabiegów  oraz prowadzenie dokumentacji medycznej;
  3. zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji medycznej;
  4. wykonywanie świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez NFZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. współpraca z pielęgniarką szkolną.

Informujemy, że Wykonawca zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację powyższych świadczeń.
 Porozumienie wygasa w przypadku ustania umowy Wykonawcy z NFZ. Wykonawca oświadcza, że w zakresie świadczeń stomatologicznych jest objęty polisą OC.

 

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
w Lubaniu

mgr Beata Myśliwiec

 

Informacja przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
 na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami

Została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222
i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

szczegóły w dokumencieSzanowni Państwo,

Wiemy doskonale o istnieniu i działaniu pola elektromagnetycznego niejonizującego. Chętnie z niego korzystamy
 i przebywamy w jego oddziaływaniu. Lecz w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się sygnały o jego szkodliwości
 na młode organizmy. Powstało już pojęcie elektrosmogu, które jest określeniem znacznego zanieczyszczenia środowiska
 sztucznymi polami elektromagnetycznymi, które emitowane są przez: smartfony, stacje bazowe telefonii komórkowej,
 rutery WI – FI. Jest to efekt dynamicznego rozwoju technologii bezprzewodowych, która jest chętnie wykorzystywana
 przez młodych ludzi (np. słuchawki bezprzewodowe). Jest ona kumulowana w dużej częstotliwości w jednym miejscu
 (smartfon, sprzęt działający na bluetooth, WI-FI).

           Zachęcamy Państwa do zapoznania wszystkich z Międzynarodowym Apelem Naukowców oraz z deklaracją
 z Nikozji dotyczącą pól eletromagnetycznych/częstotliwości radiowych i rozpropagowania tych dokumentów
 wśród uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli.

 

    Z poważaniem

   Agnieszka Łasica
  st. specjalista ds. ekologii Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

List do rodziców od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty


 

List do Rodziców i Opiekunów od Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora SanitarnegoList oraz ulotka od MEN w sprawie "wyprawki"

Jeżeli rodzic lub uczeń chce mieć dostęp do e-dziennika, a nie podał swojego adresu @ wychowawcy,
proszę zgłosić się do mnie osobiście lub przez dziecko
(pierwsze logowanie w filmie instruktażowym na dole strony)

Przypominam, że wszystkie zdarzenia w danym miesiącu i kolejnym znajdują się w KALENDARZU

Poradnik pierwszego logowania do e-dziennika

 

© Daniel R. Kucharczyk 2014 - 2020