Nasza Szkoła

Nasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery

 

 

Szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2019/2020

List od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty kierowany do rodziców i uczniów klas ósmych i gimnazjum
na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Terminy dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (klasy ósme i gimnazjalne).

13.05 - 25.06 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(logowanie do systemu, wybór szkół, wydrukowanie wniosku, zaniesienie do szkoły pierwszego wyboru);

19.06 - 25.06 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu;

16.07 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;

16.07 - 24.07 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu;

25.07 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

PS. Link do PEWNEGO źródła informacji: Kuratorium Oświaty Wrocław:
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/zal-nr-1-ok.pdf(w obrazku link do strony projektu)

Projekt "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań
wykaz zajęć w SP1


REKRUTACJA 2018/2019 DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH:

Komunikat MEN

List do rodziców
Ulotka

List do Rodziców i Opiekunów od Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora SanitarnegoList oraz ulotka od MEN w sprawie "wyprawki"

Jeżeli rodzic lub uczeń chce mieć dostęp do e-dziennika, a nie podał swojego adresu @ wychowawcy,
proszę zgłosić się do mnie osobiście lub przez dziecko
(pierwsze logowanie w filmie instruktażowym na dole strony)

Przypominam, że wszystkie zdarzenia w danym miesiącu i kolejnym znajdują się w KALENDARZU

Poradnik pierwszego logowania do e-dziennika

 

© Daniel R. Kucharczyk 2014 - 2019