„Edukacja z wojskiem”

Dnia 10 czerwca uczniowie SP1 (z klas siódmych i ósmej) uczestniczyli w warsztatach w ramach programu edukacyjno-obronnego „Edukacja z wojskiem”. Podczas trzygodzinnego spotkania młodzież została wyposażona w treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się, m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia czy nawykami udzielania pomocy. „Edukacja z wojskiem” to projekt edukacyjno-obronny przygotowany oraz realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego głównymi celami są: podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności, kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności, a także zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz nauka krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

MLe