• 2023/2024,  kwiecień

    Wyróżnienie w dolnośląskim „Konkursie na… Konkurs rozwijania umiejętności opisanych w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 u dzieci i młodzieży”!

    W lutym 2024 r. wzięliśmy udział w „Konkursie na… Konkurs rozwijania umiejętności opisanych w ZSU 2030 u dzieci i młodzieży”. Warto zaznaczyć, że konkurs został objęty Patronatami  Honorowymi: Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  Do zdobycia były cenne nagrody i możliwość podzielenia się doświadczeniem oraz wiedzą, między innymi jak doskonalić umiejętność pracy zespołowej, krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów czy uczenia się od siebie nawzajem. Naszym zadaniem było przygotowanie autorskiego regulaminu konkursu zgodnie z założeniami i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Komisja konkursowa składała się z przedstawicieli Klastra Edukacyjnego INVEST in EDU, Zespołu Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień oraz Kuratorium Oświaty. Właśnie otrzymaliśmy wyniki konkursu! Ostatecznie przyznano trzy pierwsze równorzędne nagrody…

  • 2023/2024,  kwiecień

    Największa, najmniejsza, najdroższa… – wszystko o książce z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 

    Po co powstają książki? Żeby je czytać! Wydawałoby się, że korzyści z czytania książek są uczniom powszechnie znane, a jednak do regularnego czytania przyznaje się niewielu młodych ludzi. Dlatego Dzień Książki i Praw Autorskich był doskonałą okazją, by zachęcić dzieci do sięgania właśnie po nie. Każdego 23 kwietnia odbywa się wiele wydarzeń związanych z krzewieniem czytelnictwa. Z tej okazji również w naszej szkole przeprowadzono inspirujące lekcje promujące czytelnictwo. Odbyły się sesje wspólnego czytania wybranych fragmentów powieści oraz książkowe dyskusje, podczas których nauczyciel był tylko moderatorem zachęcającym uczestników do wyrażania swoich opinii i dzielenia się ciekawostkami o postaciach czy fabule utworu. Uczniowie poznali także historię książki, elementy budowy, najciekawsze sentencje na…