„Debata”. Program rekomendowany dla kl. 7-8

W dniach 17-18 i 24 kwietnia, w lubańskiej Jedynce, odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Debata”. Uczestniczyli w nich uczniowie z klas 7-8. W trakcie zajęć nasza młodzież dowiedziała się, jak zapobiegać przedwczesnemu sięganiu po alkohol i poznała konsekwencje picia go. Ponadto program promował zdrowy styl życia, kształtowanie systemu wartości czy postawy asertywne wobec presji rówieśniczej. Warto dodać, że siódmo- i ósmoklasiści chętnie oraz z zaangażowaniem brali udział w „Debacie”. Wypowiadali się, przytaczając argumenty, wychodzili z inicjatywą pytań i samodzielnie wyciągali wnioski. Mamy nadzieję, że realizacja programu przyniesie pozytywne efekty w przyszłości. Dziękujemy wszystkim trenerom z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce za ciekawe warsztaty.

MLe