• Zebrania z rodzicami

    Dnia 2 września br. odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego harmonogramu: godzina 16:30 – klasy: 1A, 2A, 2B, 3C, 4A, 4C, 6A, 6B, 7C, 7D, 8A godzina 18:00 – klasy: 1B, 1C,…

  • List do rodziców

    Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami! Sytuacja epidemiczna w naszym kraju,…